A A A

Ochrona utraty zniżek

Za opłatą dodatkowej składki zakres ochrony ubezpieczenia może zostać rozszerzony o ubezpieczenie utraty zniżek.

Ochrona utraty zniżek skutkuje zachowaniem dotychczasowych zniżek

pod warunkiem nie wystąpienia więcej niż 1 szkody w okresie ubezpieczenia.

W przypadku wystąpienia w niniejszym okresie kilku szkód, uprawnienia do zniżek przy zawarciu nowej umowy ubezpieczenia danego pojazdu oblicza się z wyłączeniem jednej szkody.