A A A

AC

Ochronie ubezpieczeniowej podlega samochód lub motocykl wraz z jego wyposażeniem.


Ubezpieczenie Auto-Casco obejmuje szkody powstałe w wyniku:

 • zderzenia pojazdów,
 • zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, znajdującymi się poza pojazdem,
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
 • uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym,
 • pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, znajdującego się na zewnątrz pojazdu.

 

Dodatkowo:

 • do 60% zniżki za bezszkodową jazdę,
 • przeniesienie zniżek za bezszkodową jazdę,
 • zniżka za zniżkę
 • ubezpieczenie od kradzieży,
 • ubezpieczenie dodatkowego wyposażenia,,
 • odszkodowanie pozwalające na zakup nowego samochodu,
 • możliwość rozłożenia płatności na raty.

 

 

Zakres ochrony:

 • zderzenie
 • powódź
 • zatopienie
 • uderzenie pioruna
 • osuwanie i zapadanie się ziemi
 • grad
 • huragan
 • pożar
 • wybuch
 • działanie osób trzecich